سمت تصویر نام و نام خانوادگی ایمیل
مدیر عامل نور الله زاهدی info@azarfadak.com
قائم مقام مدیر عامل و معاون مالی و اداری محمد حسن قائمی
معاون بازرگانی رجب عباسیان
مدیر فنی سعید نجاتی saeednjati57@gmail.com
همراه : 09144144577
مدیر برنامه ریزی و تولید بهمن بیگی
مدیر مالی داوود حسین زاده
مدیر فروش الهام محرمی sales@azarfadak.com
مدیر کنترل کیفی رسول امیری