اعضای هیئت مدیره

pic

نوراله زاهدی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

pic

یوسف زندی

رئیس هیئت مدیره